• Marketing MHV

MÙA XUÂN ĐẾN SỚM

Updated: Jun 27, 2019

Như mọi năm, chúng tôi luôn chọn cho mình một cành đào ta để đón xuân sớm, dù bận. Bởi đôi khi cũng cần cho mình một phút thư giãn khi nhìn lên những cánh đào phớt phơi phới sắc xuân kia.


Tết ở khắp mọi nơi!!!


fb: https://www.facebook.com/mohinhviet/