• Marketing MHV

NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU NĂM

Updated: Jun 27, 2019


Sau "kỳ nghỉ" Tết dài hơi, Chúng tôi lại bắt đầu trở lại với "sứ mệnh" của mình.


Hôm nay Chúng tôi lại được khoác lên mình màu xanh truyền thống của Mô hình Việt.


Một năm mới đầy hứa hẹn đang chờ đón Chúng tôi và các bạn ở phía trước. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một năm mới bắt đầu từ ngày hôm nay!! Còn bạn thì sao?fb: https://www.facebook.com/mohinhviet/