top of page
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG TRÊN MÔ HÌNH BAY OF LIGHTS
Phát video

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG MÁY TÍNH BẢNG TRÊN MÔ HÌNH BAY OF LIGHTS

Hệ thống điều khiển chiếu sáng là giải pháp công nghệ hiệu quả đối với mỗi dự án bằng việc điều chỉnh chuyển động của ánh sáng theo từng phân khu dựa trên kịch bản được thiết kế sẵn. ​

The Bay of Lights là dự án quy mô lớn đến từ nhà phát triển Canopy Sands. Mô hình Bay of Lights bao gồm 9 quận với chức năng riêng. Đội ngũ Mô hình Việt đã ứng dụng hệ thống điều khiển ánh sáng để thể hiện một mô hình quy hoạch tổng thể với sự giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và hiện đại.

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG MÔ HÌNH BẰNG MÁY TÍNH BẢNG

Hệ thống điều khiển ánh sáng bằng máy tính bảng có thể mang lại những lợi ích cho khách hàng bao gồm: 
- Tích hợp điều khiển đa chạm: bằng màn hình cảm ứng được gắn cố định trên mô hình để điều khiển đơn giản và hiện đại. 
- Tích hợp kịch bản đơn giản giới thiệu dự án để truyền tải các thông tin về dự án một cách sinh động nhất tới khách hàng, có thể thay đổi kịch bản bất cứ lúc nào bằng cách lập trình lại  phần mềm của hệ thống. 
- Phần mềm hệ thống được thiết kế riêng nhằm đảm bảo các hình ảnh thương hiệu của  dự án, tăng cường cung cấp thông tin bằng cách cập nhật video, hình ảnh xây dựng của dự án vào bất cứ lúc nào.