top of page
BRG PARK RESIDENCES

BRG PARK RESIDENCES

Khách hàng: BRG GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,200 x 2,200 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2020

BRG PARK RESIDENCES

BRG PARK RESIDENCES

Khách hàng: BRG GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,200 x 2,200 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2020

BRG PARK RESIDENCES

BRG PARK RESIDENCES

Khách hàng: BRG GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,200 x 2,200 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2020

GOLDEN RIVER SUNSHINE

GOLDEN RIVER SUNSHINE

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,100 x 1,500 MM Số khối: Tổ hợp cao tầng và thấp tầng (1 khối) Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2019

GOLDEN RIVER SUNSHINE

GOLDEN RIVER SUNSHINE

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,100 x 1,500 MM Số khối: Tổ hợp cao tầng và thấp tầng (1 khối) Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2019

GOLDEN RIVER SUNSHINE

GOLDEN RIVER SUNSHINE

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,100 x 1,500 MM Số khối: Tổ hợp cao tầng và thấp tầng (1 khối) Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2019

SUNSHINE CRYSTAL RIVERS

SUNSHINE CRYSTAL RIVERS

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 4,800 x 2,400 MM Số khối: 5 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2019

SUNSHINE CRYSTAL RIVERS

SUNSHINE CRYSTAL RIVERS

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 4,800 x 2,400 MM Số khối: 5 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2019

MOD NIKKEN

MOD NIKKEN

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI ltd Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2019

MOD NIKKEN

MOD NIKKEN

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI ltd Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2019

MOD NIKKEN

MOD NIKKEN

Khách hàng: NIKKEN SEKKEI ltd Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2019

FIVE STAR WESTLAKE

FIVE STAR WESTLAKE

Khách hàng: GFS GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,900 x 2,500 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2019

FIVE STAR WESTLAKE

FIVE STAR WESTLAKE

Khách hàng: GFS GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,900 x 2,500 MM Số khối: 1 khối Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2019

THE ZEN - GAMUDA GARDEN

THE ZEN - GAMUDA GARDEN

Khách hàng: GAMUDA LAND VIETNAM Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 3,500 x 3,000 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017

GREEN BAY ME TRI

GREEN BAY ME TRI

Khách hàng: VINGROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,500 x 3,300 MM Số khối: 7 khối Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2017

GAMUDA THE TWO

GAMUDA THE TWO

Khách hàng: GAMUDA LAND LLC Tỷ lệ: 1:50 Kích thước: 3,000 x 2,200 MM Mặt bằng tầng điển hình Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2017

THE CITADINES - BIM GROUP

THE CITADINES - BIM GROUP

Khách hàng: BIM GROUP Tỷ lệ: 1:75 Kích thước: 2,000 x 2,500 MM Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2017

THE CITADINES - BIM GROUP

THE CITADINES - BIM GROUP

Khách hàng: BIM GROUP Tỷ lệ: 1:75 Kích thước: 2,000 x 2,500 MM Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2017

THE CITADINES - BIM GROUP

THE CITADINES - BIM GROUP

Khách hàng: BIM GROUP Tỷ lệ: 1:75 Kích thước: 2,000 x 2,500 MM Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2017

THE SAPPHIRE HALONG MODEL

THE SAPPHIRE HALONG MODEL

Khách hàng: Doji.., JSC Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 4,500 x 4,000 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 10 năm 2016

THE SAPPHIRE HALONG MODEL

THE SAPPHIRE HALONG MODEL

Khách hàng: Doji.., JSC Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 4,500 x 4,000 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 10 năm 2016

GOLD SILK COMPLEX

GOLD SILK COMPLEX

Khách hàng: TNR GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,500 x 3,000 MM Số khối: 2 khối Thời gian sản xuất: Tháng 10 năm 2016

ECOPARK WEST BAY

ECOPARK WEST BAY

Khách hàng: ECOPARK Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 3,000 x 7,500 MM Số khối: 6 khối Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2016

ECOPARK WEST BAY APARTMENT

ECOPARK WEST BAY APARTMENT

Khách hàng: ECOPARK CORPORATION Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 3,000 x 7,500 MM Số khối: 6 khối Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2016

ECOPARK WEST BAY APARTMENT

ECOPARK WEST BAY APARTMENT

Khách hàng: ECOPARK Tỷ lệ: 1:100 Kích thước : 3,000 x 7,500 MM Số khối: 6 khối Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2016

MAI TRANG TOWER

MAI TRANG TOWER

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Được trang bị hệ thống điều khiển chiếu sáng bằng màn hình cảm ứng Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2016

MAI TRANG TOWER - SUNSHINE GROUP

MAI TRANG TOWER - SUNSHINE GROUP

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Được trang bị hệ thống điều khiển chiếu sáng bằng màn hình cảm ứng Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2016

MAI TRANG TOWER - SUNSHINE GROUP

MAI TRANG TOWER - SUNSHINE GROUP

Khách hàng: SUNSHINE GROUP Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Được trang bị hệ thống điều khiển chiếu sáng bằng màn hình cảm ứng Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2016

GAMUDA THE TWO

GAMUDA THE TWO

Khách hàng: Gamuda land LLC Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2016

GAMUDA THE TWO

GAMUDA THE TWO

Khách hàng: Gamuda land LLC Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,500 x 1,500 MM Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2016

SKY LAKE MODEL

SKY LAKE MODEL

Khách hàng: VinGroup Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,000 x 4,500 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 2 năm 2016

SKY LAKE MODEL

SKY LAKE MODEL

Khách hàng: VinGroup Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,000 x 4,500 MM Số khối: 3 Khối Thời gian sản xuất: Tháng 2 năm 2016

SKY LAKE MODEL

SKY LAKE MODEL

Khách hàng: VinGroup Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,000 x 4,500 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 2 năm 2016

SKY LAKE MODEL

SKY LAKE MODEL

Khách hàng: VinGroup Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,000 x 4,500 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 2 năm 2016

SKY LAKE MODEL

SKY LAKE MODEL

Khách hàng: VinGroup Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,000 x 4,500 MM Số khối: 3 khối Thời gian sản xuất: Tháng 2 năm 2016

FIVE STAR KIM GIANG

FIVE STAR KIM GIANG

Khách hàng: GFS Group Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 3,000 x 2,500 MM Số khối: 2 khối Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

FIVE STAR KIM GIANG

FIVE STAR KIM GIANG

Khách hàng: GFS Group Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 3,000 x 2,500 MM Số khối: 2 khối Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015

GOLDMARK CITY

GOLDMARK CITY

Khách hàng: TNR GROUP Tỷ lệ: 1:120 Kích thước: 4,800 x 5,000 MM Số khối: 12 khối Thời gian sản xuất: Tháng 11 năm 2014

GOLDMARK CITY

GOLDMARK CITY

Khách hàng: TNR GROUP Tỷ lệ: 1:120 Kích thước: 4,800 x 5,000 MM Số khối: 12 Khối Thời gian sản xuất: Tháng 11 năm 2014

THE MANOR CENTRAL PARK - BITEXCO

THE MANOR CENTRAL PARK - BITEXCO

Khách hàng: Bitexco Group Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 1,000 x 1,000 MM Thời gian sản xuất: Tháng 10 năm 2013

HANOI ROYAL CITY

HANOI ROYAL CITY

Khách hàng: VINHOMES Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 5,000 x 4,000 MM Số khối: 7 khối Thời gian sản xuất: Tháng 10 năm 2013

DISCOVERY COMPLEX

DISCOVERY COMPLEX

Khách hàng: SERVICO CAUGIAY.,JSC Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,000 x 2,000 MM Số khối: 7 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2012

DISCOVERY COMPLEX

DISCOVERY COMPLEX

Khách hàng: SERVICO CAUGIAY.,JSC Tỷ lệ: 1:100 Kích thước: 2,000 x 2,000 MM Số khối: 7 khối Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2012

bottom of page