• Thao Phung

DUY TRÌ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SẠCH SẼ

Updated: Jun 27, 2019

Để duy trì một môi trường làm việc sạch sẽ gọn gàng là một công việc bắt buộc trong quy trình làm việc của chúng tôi. Với nhiều tiêu chí được lựa chọn để tạo điều kiện làm việc an toàn cho toàn đội ngũ, Mô hình Việt tiếp tục làm sạch và bảo vệ môi trường hàng ngày.Không chỉ môi trường làm việc mà các Mô hình cũng được giữ gìn sạch sẽ nhất có thể.


8 views